งานซ่อมเครื่องจักร

 เรามีช่างผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่อง PRESS MACHINE

» รับทำงานสร้างตามแบบ ออกแบบ

» รับซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมทุกชนิด

» รับซ่อมไฟฟ้าเครื่องจักร PLC 

» รับติดตั้ง ถอด ประกอบ ขนย้าย เครื่องจักรทุกชนิด

» ปรับปรุงแก้ไขระบบเครื่องจักร

» รับดูแลเครื่องจักร PM รายปี


Visitors: 27,556